NV9 USB+

NV9usb+

NV9 USB+

Банкнотоприемник

Предимства

Висока надеждност
Подобрена сензорна технология
Различни безели и касети за банкноти, които да удовлетворят всякакви конфигурации
Възможност да се добави модул за връщане на банкноти

NV9 USB+ е следващо поколение банкнотен валидатор с нова сензорна технология и високо ниво на разпознаване за различни валути. Различните касети за банкноти и безели дават възможност за множество приложения. Има възможност за вертикално и хоризонтално монтиране. Може да се добави и модул, който дава възможност за връщане на банкноти.