ДОКОСВАЙТЕ ПО-МАЛКО

В света на вендинга се появи ново
стратегическо предизвикателство.

Технология, по-лесна от управлението
на екрана със смартфон.

Поставете пръста си пред екрана и го
задръжте върху вашия избор.

Изберете напитката си, без да докосвате
дисплея на машината.